باغان

منطقه روه

گل محمدی

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 6:36  توسط غلام  | 

سوالات علوم پایه اول ابتدایی92

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:7  توسط غلام  | 

پایه دوم

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 9:30  توسط غلام  | 

نمونه سوالات پایه چهارم ابتدایی

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 8:54  توسط غلام  | 

سوالات سوم ابتدایی

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 6:59  توسط غلام  | 

سوالات ریاضی پایه اول دردی ماه 90

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 17:40  توسط غلام  | 

شعر خنده دخترم

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 9:22  توسط غلام  | 

خوش آمدید

 

خوش آمديد

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 0:14  توسط غلام  | 

زمزم روه

زمزم -روه
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 16:54  توسط غلام  | 

شهر من

بدره

چون نگینی زیبا برحلقه ای از

انبوه درختان بلوط

                             و...

نشسته بردامن کوهی بلند

                           که "کبیرکوه" می خوانندش...!

این جا آسمان آبی تراست

خورشید درخشان تر

گل ها زیباتر

                            و...

دره ی زیبایی داریم

شاید افتاده تکه ای ازبهشت این جا

به زبان نگنجد

           وقلم ازتوصیفش عاجز... 

این جا شاعران

یامست می شوند یا دیوانه

این جا اگربیایی

         دفترشعرت راخواهی بست...

درختان میوه

 آب خروشان رود کلم

 ماهیان قزل آلا

       نسیم دل انگیزکوهستان ...

می ترسم اگربیشتربگویم

مرغ دلتان تاب نیاورد...دست دلتان رابگیرید وبیاید

                                                    به بهشت خوش آمدید!!! 

  

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 10:35  توسط غلام  |